Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen

Tešíme sa na Vaše otázky.

Kontakt & Impressum

BioBloom B.V.
Keizersgracht 62
1015CS Amsterdam
Netherlands

office@biobloom.at

RSIN: 865199401
CCI number: 90064232

Doložka o urovnaní sporov: Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung

Poznámka podľa článku 14 ods. 1 ODR-VO: V zásade nie sme ochotní a povinní zúčastniť sa konania o urovnaní sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou radou.

Následujte nás

Právne upozornenie

Výrobky BioBloom sú vyrábané tak, aby zodpovedali zákonným požiadavkám v príslušnej krajine. Niektoré z produktov, ktoré popisujeme na webových stránkach, nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách.

Reprodukcia písomných alebo obrazových materiálov je povolená za predpokladu uvedenia zdroja, ak nie je uvedené inak. Akékoľvek obmedzenia používania sú uvedené osobitne a zrušuje sa tým všeobecné schválenie. Vydavateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií.

Uplatnenie nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z ďalšieho použitia týchto informácií vrátane informácií, ktoré sú neúplné alebo nesprávne, je preto vylúčené. Vydavateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za stránky, ktoré sú prepojené odkazmi