Tešíme sa na Vaše otázky.

Kontakt & Impressum

BioBloom B.V.
Keizersgracht 62
1015CS Amsterdam
Netherlands

office@biobloom.at

RSIN: 865199401
CCI number: 90064232

Doložka o urovnaní sporov: Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung

Poznámka podľa článku 14 ods. 1 ODR-VO: V zásade nie sme ochotní a povinní zúčastniť sa konania o urovnaní sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou radou.

Následujte nás

Právne upozornenie

Výrobky BioBloom sú vyrábané tak, aby zodpovedali zákonným požiadavkám v príslušnej krajine. Niektoré z produktov, ktoré popisujeme na webových stránkach, nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách.

Reprodukcia písomných alebo obrazových materiálov je povolená za predpokladu uvedenia zdroja, ak nie je uvedené inak. Akékoľvek obmedzenia používania sú uvedené osobitne a zrušuje sa tým všeobecné schválenie. Vydavateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií.

Uplatnenie nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z ďalšieho použitia týchto informácií vrátane informácií, ktoré sú neúplné alebo nesprávne, je preto vylúčené. Vydavateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za stránky, ktoré sú prepojené odkazmi