Web s vylúčením zodpovednosti

Pokiaľ nie je v zákonných predpisoch stanovené inak, nepreberáme žiadnu záruku ani zodpovednosť za správnosť alebo obsah stránok.

Informácie o produkte na týchto stránkach nie sú určené na propagáciu produktu. To platí najmä vtedy, ak výrobky nie sú schválené v príslušnej krajine.

Stránky obsahujú recenzie zákazníkov a správy o skúsenostiach s uvedenými produktmi.

GreenNow a BioBloom nezodpovedajú za vyhlásenia, rady, sľuby, nepresné alebo nesprávne informácie o výrobkoch alebo odporúčania na použitie, ktoré urobili rôzni zákazníci týchto produktov.

Pokiaľ sú na webovej stránke uvedené rady alebo odporúčania, ide o nezáväzné informácie, z ktorých nemožno vyvodzovať žiadny právny nárok.

Všetky informácie o výrobkoch na tomto webe slúžia len na informačné účely. Nenahrádzajú rady vášho lekára alebo špecialistu. Informácie na tomto webe nie sú vhodné na diagnostikovanie zdravotných problémov alebo predpisovanie liekov. Odporúčame, aby ste sa nespoliehali len na informácie zobrazené na našich webových stránkach, ale aby ste si pred použitím alebo spotrebou tovaru pozorne prečítali etikety, varovania a pokyny.

V prípade vedľajších účinkov alebo poškodenia zdravia v dôsledku nesprávneho používania produktov ponúkaných na týchto webových stránkach nepreberáme žiadnu zodpovednosť.